Tax free

tax free

 

In cazul in care sunteti o persoana fizica cu domiciliul de resedinta in afara Comunitatii Europene, conform ORDINULUI NR. 1692 din 19 OCT 2007, puteti recupera valoarea TVA inclusa in toate produsele achizitionate de pe teritoriul Comunitatii Europene, daca indepliniti urmatoarele conditii:

 • Cumparatorul trebuie sa fie persoana fizica (nu persoana juridica);
 • Cumparatorul sa nu fie stabilit in Comunitatea Europeana, respectiv adresa sau domiciliul permanent sa nu fie in interiorul Comunitatii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamna locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
 • Bunurile sunt transportate in bagajul personal al calatorilor ce nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana;
 • Bunurile sunt transportate in afara Comunitatii Europene inainte de sfarsitul celei de-a treia luni care urmeaza lunii in care are loc livrarea;
 • Valoarea totala a livrarii, plus taxa pe valoarea adaugata, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 de euro;
 • Cumparatorul strain poate solicita restituirea TVA aferente mai multor facturi, daca suma bunurilor/seviciilor din fiecare factura este superioara plafonului de 175 euro( inclusiv TVA);
 • Bunurile sunt cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
 • Dovada exportului se va face prin factura purtand viza biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a documentului de restituire a TVA (Vezi formular tipizat);
 • Cumparatorul va prezenta biroului vamal, la iesirea din comunitate: bunurile cumparate, care fac obiectul facturii fiscale, dovada platii lor, si a documentului de restituire a TVA;
 • Biroul vamal verifica concordanta dintre: bunuri, factura fiscala, documentul de restituire, incadrarea in termenul de iesire din spatiul CE. Datele din pasaport sau act de identitate, trebuie sa corespunda cu cele de pe factura fiscala si documentul de restituire a TVA.

Magazinul are obligatia:

 • Sa emita factura fiscala;
 • Sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul "Document de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana";
 • Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii vor fi inmanate cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la magazinul autorizat.

Restituirea TVA:

 • Cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa prezinte biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana bunurile cumparate, insotite de originalul facturii, al documentului care atesta achitarea contravalorii bunurilor si al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
 • In vederea vizarii documentelor prevazute mai sus, cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa se prezinte la:

a) biroul vamal de iesire din Romania, daca are ca destinatie directa o tara terta;
b) biroul vamal de iesire din ultimul stat membru, daca are ca destinatie o tara terta via alt stat membru. in cazul in care cumparatorul paraseste teritoriul comunitar pe cale aeriana, cu escala in alt stat membru, pentru bagajele de mana se va prezenta la biroul vamal de iesire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cala, la biroul vamal de iesire din Romania.

 • Dupa verificare, organele vamale vizeaza, prin stampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata si factura, pe care le returneaza cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana;
 • Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor, direct catre cumparatori;
 • Restituirea directa catre cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate pe baza documentului de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a unei copii de pe factura vizata de acelasi birou vamal. Taxa pe valoarea adaugata se restituie integral, fara a se retine un comision. Restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana, cat si catre orice alta persoana imputernicita de acesta care prezinta documentele prevazute mai sus;
 • Magazinele autorizate si unitatile specializate pot restitui taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana in numerar, prin mandat postal sau prin transfer bancar intr-un cont indicat de cumparator. Orice comisioane bancare sau postale legate de transferul banilor se vor suporta de catre cumparator.

ATENTIE !!

Certificarea iesirii bunurilor din Comunitatea Europeana poate fi refuzata de organele vamale daca:

 • Bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura;
 • Valoarea bunurilor din factura emisa de vanzator nu depaseste plafonul 175 Euro (inclusiv TVA).